POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo zakonito, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov: BIZO, Poslovne storitve Darko Jeličić s.p.
naslov: Varpolje 30, 3332 Rečica ob Savinji, Slovenija
telefon: 051300211
e-pošta: [email protected]

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Nad obdelavo osebnih podatkov bo naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je na voljo preko e-pošte: [email protected]

 

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, ko je to potrebno.

Namen obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

Rok obdelave

Sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja

Sklenitev prodajne pogodbe, dobava naročil, plačila in podobno

Veljavni zakoni na področju spletne prodaje, izvršbe, davki in podobno. Sklenitev in izvajanje veljavne pogodbe

5 let po zaključku

Sodelovanje v nagradnih igrah

Obvestila o nagradnih igrah, identifikacija sodelujočih, nagrajencev in podobno

Privolitev posameznika/ce, za nagrajence tudi veljavna davčna zakonodaja

Do preklica privolitve, za nagrajence skladno z davčnimi predpisi

Marketinške raziskave

Sodelovanje v anketah, vprašalnikih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, da bi vas bolje spoznali in vam ponudili najboljše

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

Novosti, akcije in ponudba

Obvestila o našem poslovanju, novostih in ugodnostih za vas, akcijah, ki jih lahko izkoristite in podobno

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

Rojstno-dnevna voščila in ugodnosti

Voščilo in ugodnosti ob vašem osebnem prazniku

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

Opomniki

Digitalni opomniki o odpremi, preklicu naročila in podobno

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

 

Povsod, kjer obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate vedno možnost to privolitev spremeniti ali preklicati in za vnaprej glede vaših osebnih podatkov odločiti drugače. V ta namen vam je na razpolago poseben obrazec.

Razen v redkih primerih upravičenih izjem (kazniva dejanja, prekrški, zahteve državnih organov in utemeljeni pravni zahtevki tretjih oseb) obdelava ne temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Da bi vam zagotovili ugodno sklenitev in izvajanje prodajen pogodbe, obdelujemo različne vrste osebnih podatkov.

Vrsta podatkov

Vir podatkov

Podatki o stranki

Indentifikacija in kontaktni podatki, želje, zahtee, privolitve, podatke o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih

Posameznik/ca

Javno dostopni viri

Lastne evidence

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podjetje BIZO, Poslovne storitve Darko Jeličić s.p. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke uporabnikov in kupcev ter jih ne bo v nobenem primeru posredoval tretjim osebam. Prenos osebnih podatkov med vašim računalnikom in stranjo mishop.si poteka po varni kodirani povezavi. Vaši podatki so zaščiteni pred ponarejanjem, izgubo, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom s strani drugih oseb. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za uspešno dostavo naročenega artikla ter promocijske namene (akcije, popusti, e-sporočanje). Uporabnik se lahko odjavi na prejemanje e-novic kadarkoli s klikom na spodnjo povezavo v e-sporočilu. V primeru spora si podjetje prizadeva rešiti nesoglasje sporazumno. Pritožba se odda na poštni naslov [email protected] in je zaupne narave. Spletna trgovina mishop.si uporablja kodirni ključ in SSL (Secure Socket Layer) tehnologijo ter varnostne metode, ki jih uporabljajo banke in zanesljive spletne trgovine.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRžAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

  •           pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice);
  •           pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
  •           pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
  •           pravica do izbrisa, imenovana tudi “pravica do pozabe” pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
  •           pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
  •           pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
  •           pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
  •           pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo z veseljem pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, preko e-pošte: [email protected] .

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: [email protected]).

 


Poslovna priložnost! Postani POSLOVNI PARTNER.